Uw verhaal

Als FamilieHistoricus help ik bij het uitzoeken, opschrijven en publiceren van uw familiegeschiedenis.

Dit kunnen verhalen zijn over afkomst, personen en gebeurtenissen. Soms zijn de verhalen bekend en hoeven ze ‘slechts’ te worden opgeschreven. In andere gevallen zijn het vage geruchten, waarvan eigenlijk niemand de details nog kent. In dit laatste geval kan ik u helpen om uit te zoeken hoe het zat.

Wilt u uw familieverhaal vastleggen of heeft u vragen over de geschiedenis van uw familie die u verder uitgezocht zou willen hebben? Dan wil ik graag uw familiehistoricus zijn.

Aanpak

De aanpak verschilt per project, maar bevat eigenlijk altijd de volgende stappen:

  • Kennismaking en opdrachtformulering Hierbij komt de inhoud en het gewenste eindproduct aan bod. Verder bespreken we ook de omvang, de opleverdatum en de kosten. Maar, misschien wel het allerbelangrijkste is de vraag of het klikt, want we zullen enkele maanden (of langer) samenwerken en dan is een goede relatie wel zo prettig.
  • Informatie verzamelen De primaire bron voor uw verhaal, dat bent u zelf (en eventueel uw familieleden) en uw ‘familiearchief’ (dagboeken, correspondentie en foto’s). Dat is waar het onderzoek begint. Gebaseerd op de aanknopingspunten die dit oplevert, kan ik in de bestaande literatuur en via internet op zoek naar aanvullende informatie. Indien gewenst en noodzakelijk kunnen ook archieven worden bezocht. Dit laatste kan tijdrovend zijn, maar kan ook zeer waardevolle informatie opleveren.
  • Schrijven en herschrijven Na het verzamelen van voldoende informatie kunnen de bevindingen worden opgeschreven. Als opdrachtgever leest u mee en geeft u feedback op de aangeleverde tekst.
  • Vormgeving en drukken Tenslotte kan de tekst worden opgemaakt voor publicatie in de door u gekozen vorm (pdf, magazine, boek). In de vorm van een pdf is natuurlijk het goedkoopst, maar in de vorm van een boek is duurzamer. Met Printing on Demand (POD) hoeft het drukken van uw familieverhaal in de vorm van een boek slechts enkele tientjes te kosten.
Kosten

De kosten hangen uiteraard af van uw vraag: Heeft u een eenvoudige vraag of een complexe vraag? Is het verhaal bekend, of moet het worden uitgezocht? Hoeft het verhaal ‘slechts’ opgeschreven te worden (op basis van interviews), of moet er ook aanvullend onderzoek gedaan worden? Kortom, is het veel werk of weinig?

Indien er aanvullend onderzoek gedaan moet worden, dan is ook de moeite die het kost om informatie te verzamelen van belang voor de prijs. Beschikt u zelf over voldoende informatie in uw privéarchief (dagboeken, correspondentie, etc.), of moeten we opzoek naar informatie in openbare archieven? Kunnen we ons beperken tot digitale bronnen, of moeten we naar de archieven toe? Kortom, is het makkelijk of moeilijk om aan informatie te komen.

Tenslotte zijn ook de onkosten nog van invloed op de prijs. Hierbij moet u denken aan de kosten voor het raadplegen van informatie (komt niet vaak voor), reiskosten (voor interviews en bezoek aan archieven) en eventuele vormgeving en drukkosten (indien u besluit er een boek van te maken).

Ik werk op basis van een uurtarief of een vaste vergoeding. Hoeveel dit is, hangt natuurlijk af van de complexiteit van uw vraag. Ik leg me niet graag vast op een aantal op te leveren woorden of bladzijden, omdat de kwaliteit wat mij betreft belangrijker is dan de kwantiteit. Liever een kort verhaal dat goed is, dan een lang verhaal zonder inhoud.

Voorbeeld Levensverhaal

Harry Bruijs (1919-1998)

In het geval van Harry Bruijs (1919-1998) wist de familie dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het verzet had gezeten, was opgepakt en langdurig gevangen had gezeten in gevangenissen en kampen in Nederland en Duitsland. Na de oorlog had hij er nooit over willen praten, en zijn kinderen en kleinkinderen durfden er, uit respect,  niet naar te vragen. Maar nu wilden ze toch weten hoe het nou precies zat. Aan de hand van een reeks getuigenverklaringen heb ik vrij nauwkeurig kunnen reconstrueren wat zijn bijdrage was aan het verzet en waar hij, onder welke omstandigheden, gevangen heeft gezeten. Het resultaat is een uitgebreide levensbeschrijving, met de nadruk op het oorlogsverhaal.

Dit verhaal is in eigen beheer via Printing on Demand uitgegeven.

Christiaan Stam
Merck toch hoe sterck, Harry Bruijs – 1919-1998
Verkrijgbaar als Paperback & Hardcover | 2021 | 182 blz.