Uw verhaal

Als FamilieHistoricus help ik bij het uitzoeken, opschrijven en publiceren van uw familiegeschiedenis.

Dit kunnen verhalen zijn over afkomst, personen en gebeurtenissen. Soms zijn de verhalen bekend en hoeven ze ‘slechts’ te worden opgeschreven. In andere gevallen zijn het vage geruchten, waarvan eigenlijk niemand de details nog kent. In dit laatste geval kan ik u helpen om uit te zoeken hoe het zat.

Wilt u hulp bij genealogisch onderzoek, wilt u uw familieverhaal vastleggen of heeft u vragen over de geschiedenis van uw familie die u verder uitgezocht zou willen hebben? Dan wil ik graag uw familiehistoricus zijn.

Aanpak

Een onderzoek naar uw familiehistorie zou er als volgt uit kunnen zien:

  • Kennismaking en opdrachtformulering Hierbij komt de inhoud en het gewenste eindproduct aan bod. Verder bespreken we ook de omvang, de opleverdatum en de kosten. Maar, misschien wel het allerbelangrijkste is de vraag of het klikt, want we zullen enkele maanden (of langer) samenwerken en dan is een goede relatie wel zo prettig.
  • Vooronderzoek De volgende stap is een kort vooronderzoek, waarin gekeken wordt of de onderzoeksdoelen haalbaar zijn (vast tarief, zie hieronder). Is er voldoende informatie beschikbaar/toegankelijk om antwoord te geven op de onderzoeksvragen? Naar aanleiding hiervan kan de haalbaarheid van het onderzoek beter worden beoordeeld en kunnen we de opdrachtformulering eventueel aanscherpen.
  • Informatie verzamelen Vervolgens begint het verzamelen van informatie. De primaire bron voor uw verhaal, dat bent u zelf (en eventueel uw familieleden) en uw ‘familiearchief’ (dagboeken, correspondentie en foto’s). Dat is waar het onderzoek begint. Gebaseerd op de aanknopingspunten die dit oplevert, kan in de bestaande literatuur en via internet gezocht worden naar aanvullende informatie. Indien gewenst en noodzakelijk kunnen ook archieven worden bezocht. Dit laatste kan tijdrovend zijn, maar kan ook zeer waardevolle informatie opleveren.
  • Schrijven en herschrijven Na het verzamelen van voldoende informatie kunnen de bevindingen worden opgeschreven. Als opdrachtgever leest u mee en geeft u feedback op de aangeleverde tekst.
  • Vormgeving en drukken Tenslotte kan de tekst worden opgemaakt voor publicatie in de door u gekozen vorm (pdf, magazine, boek). In de vorm van een pdf is natuurlijk het goedkoopst, maar in de vorm van een boek is duurzamer. Met Printing on Demand (POD) hoeft het drukken van uw familieverhaal in de vorm van een boek slechts enkele tientjes te kosten.