Projecten

Huibert van Eijkenstraat
Verduurzaming als bedreiging

Geschiedenis van de eerste stenen huizen in de verboden kringen van Naarden-Vesting. Precies honderd jaar geleden werd met de oplevering van deze huizen een aanvang gemaakt met de aanleg van een heus tuindorp. Gezien de historische waarde hiervan wordt nu gepleit om van dit complex een gemeentelijk monument te maken. De gemeente overweegt daarentegen om de eigenaar toestemming te geven over te gaan tot sloop. Aanleiding hiervoor is de noodzakelijke duurzaamheidsopgave. Kortom, verduurzaming als bedreiging voor cultuurhistorisch erfgoed. In dit artikel wordt de ontstaansgeschiedenis geschetst van deze bijzondere straat.

Dit artikel is gepubliceerd in Bussums Historisch Tijdschrift (jrg. 38, nr. 2, september 2022, blz. 18-23), uitgave van de Historische Kring Bussum

Foto: verenigingvestingstad.nl
De Gooi- en Eemlander, 1-5-1943

April-Meistakingen 1943
Een paar onrustige dagen in Naarden en Bussum

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is drie maal gestaakt als openlijke uiting van verzet tegen de bezetter: de Februaristaking van 1941, de April-Meistaking van 1943 en de Spoorwegstaking van 1944-1945. De grootste (wat betreft aantal stakers) en bloedigste (wat betreft de reactie van de bezetter) was de April-Meistaking van 1943. Gezien het belang van deze staking voor het verdere verloop van de oorlog, verdient deze meer aandacht. In Naarden en Bussum is in 1943 het werk niet neergelegd, maar dit betekent niet dat de stakingen ongemerkt voorbij zijn gegaan. In dit artikel verslag van een paar onrustige oorlogsdagen in Het Gooi.

Een verslag van dit onderzoek is gepubliceerd in Bussums Historisch Tijdschrift (jrg. 38, nr. 1, april 2022, blz. 36-39), uitgave van de Historische Kring Bussum

Erfgooiersfamilie in kaart gebracht:
17e eeuwse belastingboeken als alternatieve bron

Ieder genealogisch onderzoek loopt vroeg of laat ergens vast omdat cruciale gegevens ontbreken of omdat de bronnen er simpelweg niet (meer) zijn. Soms lukt het om een alternatieve bron te vinden, waarmee het onderzoek vlot kan worden getrokken. In het geval van een Hilversumse erfgooiersfamilie is met behulp van 17e eeuwse belastingboeken de stamboom enkele generaties uitgebreid.

Een verslag van dit onderzoek is gepubliceerd in Gens Nostra, tijdschrift voor familiegeschiedenis, heemkunde, genetica en heraldiek, jrg. 77, nr. 5, sept./okt. 2022, blz. 288-301. Gens Nostra is het tijdschrift van de Nederlandse Genealogische Vereniging.

Het complete artikel is ook te vinden op de website van Gooi & Vecht Historisch.

Omslag gaarder Gooise koptienden (NH-archief, Haarlem)
BN DeStem, 9 september 2021

Merck toch hoe sterck
Levensverhaal van Harry Bruijs, 1919-1998

Harry Bruijs uit Bergen op Zoom treedt in 1942 toe tot de plaatselijke Ordedienst. Als gevolg van het ‘Englandspiel’ wordt hij in februari 1944 gevangen genomen. Tot april 1945 zit hij in elf verschillende gevangenissen in Nederland en Duitsland. Naarmate de oorlog vordert, worden de omstandigheden steeds gruwelijker, met als dieptepunt het heropvoedingskamp Lahde, vlakbij Hannover.

Na de oorlog weigert Harry te spreken over zijn oorlogsverleden en uit respect wordt er door niemand naar gevraagd. Om te voorkomen dat het verhaal verloren gaat, en als waarschuwing voor volgende generaties, neemt zijn kleindochter het initiatief om zijn oorlogsverleden te reconstrueren. 

Ook de periode vóór en ná de oorlog komen uitgebreid aan bod: De Duitse afkomst van de hoveniersfamilie Bruijs; Harry’s jeugd in Bergen op Zoom; het ontstaan en de ontwikkeling van grossierderij Bruijs-Suijkerbuijk (die uiteindelijk opgaat in het huidige Jumbo-concern); en de West-Brabantse Aeroclub (WBAC), waarmee Harry na de oorlog als sportvlieger grote successen beleeft.

Christiaan Stam
Merck toch hoe sterck, Harry Bruijs – 1919-1998
Verkrijgbaar als Paperback & Hardcover | 2021 | 182 blz.

BN DeStem, 9 september 2021

The Polak-Querido family tour
Back to the Dutch roots

De van oorsprong Amsterdamse familie Polak-Querido is in de oorlog naar New York gevlucht. Dit is hun familiegeschiedenis, geschreven aan de hand van de plekken waar ze hebben gewoond. 

Henri Polak, zoon van Jaap Polak en Rebecca Rens, neef van en genoemd naar de bekende vakbondsvoorman, vlucht op 10 mei 1940 met zijn verloofde Greta Etty Querido en haar ouders (Hijman Querido en Sara van Berg), vanuit Antwerpen, via Bordeaux naar Londen, waar hij zich aansluit bij het Belgische leger. Zijn verloofde en zijn schoonouders nemen vanuit Londen de boot naar New York. Na de oorlog vestigt ook Henri zich in de VS.

Tachtig jaar na hun vlucht uit Europa, gaat de dochter van Henri en Maggie op zoek naar haar Nederlandse roots. Dit boekje is een reisgids langs de woonplaatsen van haar voorouders.

Christiaan Stam
The Polak-Querido family tour
Engelstalige publicatie voor privé gebruik | 2018

The Polak-Querido family tour
Back to the Dutch roots

Weesperstraat ca. 1920 (Beeldarchief Amsterdam)